سه شنبه , 27 مهر 1400 - 0:01 قبل از ظهر

جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه اتحاديه مركزي مرغداران ميهن

  • جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه اتحاديه مركزي مرغداران ميهن بنا به آگهي دعوت شماره 2128/14 مورخ 21/06/1400 درساعت 9 صبح روزدوشنبه با حضور 19 نفر نماينده/ نمایندگان از كل 20 نماينده اتحاديه و تعاونيهاي عضو درسالن اجتماعات اتحاديه واقع درمیدان توحید کوچه سرو، پلاک 4 تشكيل كه ابتدا طبق مفاد اساسنامه رسميت جلسه توسط آقاي حمید رضاکوچک کاشانی رئيس هئيت مديره اعلام، براي انتخاب رئيس جلسه مجمع عمومي ونائب رئيس ومنشي و ناظر اخذ رأي بعمل آمد كه در نتيجه آقاي اسماعیل سهرابی بعنوان رئيس مجمع آقای ابراهیم خلیل بوسلیکی بعنوان نائب رئيس وآقای رسول درچه زاده بعنوان منشي و قربان شکور و آقای کامبیز کشوری به عنوان ناظرین انتخاب گرديدند.
  • گزارش هئیت مدیره توسط آقای حمیدرضا کوچک کاشانی رياست هيئت مديره و گزارش بازرس نيز توسط آقای شعبانی بازرس اتحادیه قرائت گردید.با توجه به قرائت گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال 1398 و 1399 اتحادیه به اتفاق آراء به تصویب اعضاء رسید. ترازنامه و تراز سود و زيان سالهاي مالي منتهي به اسفند 1398 و 1399 ،بودجه سال 1400 نیز پس از ارائه و مورد تصویب  اعضاء قرار گرفت.
  • با توجه به لزوم محاسبه درست بودجه و عدم امکان محاسبه بودجه سال 1401 (پيش بيني بودجه سال آينده) به دليل گذشت نيمي از سال 1400 که به عنوان مبتي محاسبه قرار ميگيرد، اعضاء مصوب نمودند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در بهمن ماه سال جاري (سال 1400) جهت ارائه بودجه سال 1401 برگزار گردد.
  • مجمع دستورالعمل لازم و روش اجرای نحوه تسهیم  سود حاصله سال 1397 و 98 را در این مجمع مصوب نمود
  • با توجه به تفويض اختيار تنظيم بازار تخم مرغ به اتحاديه از سوي وزارت جهاد کشاورزي، اعضاء تصويب نمودند اتحاديه نسبت به پيگيري و راه اندازي پايانه توزيع تخم مرغ در راستای اجرای طرح  عرضه مستقيم تخم مرغ به جهت ثبات و تداوم توليد (تنظيم بازار)، حذف واسطه ها و ايجاد پايانه صادراتي در محل انبارمذکور اقدام نمايد.
  • برای انتخاب بازرس اتحادیه اخذ رای بعمل آمد که درنتیجه شرکت تعاوني کشاورزي مرغداران مرغ تخمگذار پولت و مادر استان قزوین بعنوان بازرس اتحادیه انتخاب شدند.
  • با توجه به درخواست اتحادیه قم مبنی بر رسیدگی به موضوعات و مشکلات استان،زمانی جهت بررسی و تبادل نظر اختصاص داده شد که به دلیل عدم نتیجه گیری در جلسه ، بحث در خصوص این موضوع به هیئت 5 نفره واگذار گردید .
  • جلسه راس ساعت 15 به پایان رسید.

 

 

 

 

 

 

درباره ی نویسنده

مطلب پیشنهادی

بررسی وضعیت تامین نهاده های دامی با حضور وزیر

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی آخرین …