یکشنبه , 26 فروردین 1403 - 6:38 بعد از ظهر

تخم مرغ کمترین تورم نقطه به نقطه را در فصل پاییز تجربه کرد

👈بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در فصل پاییز کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به تخم مرغ خوراکی (۲۴.۴ درصد) و بیشترین آن مربوط به جوجه یک روزه (۱۱۵.۹ درصد) است.
🔸به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل پاییز سال ١۴٠٢ شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور (بر مبنای ١٠٠=١٣٩۵) برابر با ۱۴۱۲.۰ بوده‌است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢.۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵٢.٠ درصد افزایش یافته‌است. در فصل مورد بررسی میانگین شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۶١.۵ درصد افزایش یافته‌است.
👈افزایش تورم فصلی
در فصل پاییز ١۴٠٢ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۱۲.۴ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴.۴ درصد)، ٨ واحد درصد افزایش یافته‌است. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به قلم جوجه یک روزه (۳۸.۸ درصد) و کمترین میزان افزایش قیمت مربوط به قلم مرغ‌گوشتی (۳.۸ درصد) است.
👈افزایش تورم نقطه به نقطه
در فصل پاییز ١۴٠٢ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۲.۰ درصد بوده‌است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٧.٩ درصد) ١۴.١ واحد درصد افزایش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١۴٠٢ نسبت به فصل پاییز ١۴٠١، ۵٢.٠ درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم تخم مرغ خوراکی (۲۴.۴ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم جوجه یک روزه (۱۱۵.۹ درصد) است.
👈کاهش تورم سالانه
در پاییز ١۴٠٢ تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۶۱.۵ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٧٠.٢ درصد)، ٨.٧ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم تخم مرغ خوراکی (۳۲.۱ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم جوجه یک روزه (۷۷.۰ درصد) است.
👈شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز ١۴٠٢ نشان می‌دهد که بیشترین میزان افزایش شاخص کل نسبت به فصل قبل مربوط به استان اردبیل با ۵۱.۲ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان همدان با (٣.۴- درصد) بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، در همه استان‌ها با افزایش رو به رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان اردبیل با ۱۲۷.۰ درصد و کمترین میزان افزایش آن مربوط به استان یزد با ٢١.٩ درصد است.
شاید این مطلب هم مورد نظر شما باشد :   قیمت روز تخم مرغ تاریخ 1401/03/03

درباره ی نویسنده

مطلب پیشنهادی

تشکیل ۴ کارگروه برای تعیین حریم‌های بهداشتی واحدهای تولیدی با مشارکت تشکل‌ها

رییس سازمان دامپزشکی کشور، در راستای مشارکت مردم در سال جهش تولید با مشارکت مردمی، …